Privatlivspolitik_29102018 2019-01-14T09:32:39+00:00

privatlivs­politik

NORDIC ENTERTAINMENT GROUP

Opdateret 29. oktober 2018

Nordic Entertainment Group Denmark A/S, Strandlodsvej 30, 2300 København S, cvr.nr. 13398275, en del af Nordic Entertainment Group, (”NENT Group”, ”vi”, ”os”, ”vores”) er Dataansvarlig for de personoplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. oplysninger du afgiver over telefonen eller via e-mail, når du besøger vores hjemmesider Nentgroup.dk og tv3panelet.dk, når du tilmelder dig og deltager i begivenheder, som vi afholder (vores Tjenester), eller deltager i konkurrencer, som afholdes af koncernforbundne selskaber.

Denne Privatlivspolitik vil hjælpe med at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler personoplysningerne, hvad vi bruger personoplysningerne til, og hvor længe vi opbevarer personoplysningerne. Desuden vil den også forklare, om vi videregiver dine oplysninger til andre, samt hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan udøve disse.

Vi vil bede dig om at bruge et par minutter på at gennemlæse denne Privatlivspolitik og gøre dig bekendt med indholdet af den. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet af Privatlivspolitikken, kan du kontakte os via kontaktinformationen angivet i bunden af denne Privatlivspolitik.

Vi skal desuden gøre dig opmærksom på, at vores Tjenester kan indeholde links til andre hjemmesider og applikationer, som ikke er opereret af NENT Group, og derfor ikke falder under denne Privatlivspolitik. I så tilfælde vil de enkelte andre udbydere af tjenester have deres egen privatlivspolitik, som du bør gøre dig bekendt med, inden du benytter dem. NENT Group har intet ansvar for behandlingen af dine personoplysninger i sådanne tjenester.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvofor?
Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?
Hvor behandler vi dine personoplysninger?
Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Hvordan kan du få adgang til dine personoplysninger?
Ændringer til denne Privatlivspolitik
Kontakt
Versionering

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig og hvorfor?

Nyheder og pressemeddelelser
Når du skriver dig op til at modtage nyheder og pressemeddelelser fra os, behandler vi med dit samtykke personoplysninger om dig for at kunne sende dig den information, som du har bedt om. Personoplysninger indsamlet til dette formål vil typisk være navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer.

Begivenheder
Når du tilmelder dig en begivenhed hos os kan vi i tillæg til kontaktoplysningerne nævnt ovenfor indsamle oplysninger specifikt relateret til den begivenhed, tjeneste og/eller service, som du tilmelder dig. Eksempler herpå er navne på ledsagere, sko- og tøjstørrelse, og/eller pas- og visa nummer i tilfælde af, at vi skal booke transport for dig.

Spørgeskemaundersøgelser
Hvis du giver din mening til kende gennem en spørgeskemaundersøgelse, indsamler vi de kontaktoplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen (typisk navn, e-mail adresse og telefonnummer), samt de svar du afgiver.

Videoovervågning
Hvis du besøger vores hovedkontor på Strandlodsvej 30, 2300 København S, foretages der videoovervågning i og uden for vores bygninger på vores præmisser.

Vi er underlagt tv-overvågningslovens regler, og vi oplyser derfor ved tydelig skiltning om overvågningen. Reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven gælder også for enhver form for behandling af personoplysninger (billeder) i forbindelse med tv-overvågning. Vores behandling af personoplysninger sker således i overensstemmelse med de grundlæggende behandlingsprincipper om bl.a. lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, formålsbegrænsning og opbevaringsbegrænsning, og inden for rammerne af behandlingsreglerne i GDPR og databeskyttelsesloven.

Videoovervågningen sker af hensyn til hensyn til sikkerheden for såvel medarbejdere som virksomhedens ejendele.

Videooptagelserne opbevares i 30 dage efter, at de er blevet optaget, og kan i denne periode alene tilgås af autoriseret personale. Derefter slettes de.

Casting
Hvis du ansøger om at blive deltager i et program, vil relevante personoplysninger om dig blive indsamlet af et castingbureau eller produktionsselskab. I det tilfælde vil det pågældende selskab have sin egen privatlivspolitik, som vil forklare, hvilke personoplysninger de indsamler, og hvor længe de gemmer oplysningerne.

Konkurrencer og nyhedsbreve
Hvis du har tilmeldt dig en konkurrence eller et nyhedsbrev på TV3.dk eller de tilhørende undersider, vil de nærmere vilkår være beskrevet i Nordic Entertainment Group TV A/S privatlivspolitik, som kan findes her: http://www.tv3.dk/privatlivspolitik

Særligt om Hot Wheels konkurrencen
Konkurrencen afvikles i uge 43-50 2018 på www.nickelodeon.dk/hotwheelswww.nickelodeon.se/hotwheelswww.nickelodeon.no/hotwheels 

Konkurrencen udbydes af Nordic Entertainment Group TV A/S (afdeling NENT KIDS), cvr.nr. 10832985, som er en del af koncernen Nordic Entertainment Group Denmark A/S.

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn online, og vi anmoder ikke om personoplysninger fra børn og unge under 18 år. For at deltage i Hot Wheels konkurrencen er det derfor forældremyndighedsindehaveren, der skal tilmelde sig konkurrencen på vegne af sit barn. Vi anmoder i den forbindelse om forældremyndighedsindehaverens personoplysninger og beder endvidere vedkommende om at angive sit barns fornavn og alder. Ved at deltage i konkurrencen giver du os lov til at offentliggøre dit navn og dit barns fornavn, alder og tegning på hjemmesiderne, samt evt. at anvende oplysningerne og vise tegningen i forbindelse med annonceringen af en vinder af konkurrencen.

Hvis du som forældremyndighedsindehaver mener, at dit barn har deltaget i konkurrencen og afgivet sine personoplysninger til os, uden at det er sket via dig, bedes du kontakte dprt@nentgroup.com. Denne Privatlivspolitik finder i øvrigt anvendelse i forhold til behandlingen af personoplysninger afgivet i forbindelse med konkurrencen, dog således at:

 • Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 1 måned, efter at konkurrencen er afsluttet, og en vinder er fundet, og senest efter 6 måneder.
 • Vi benytter ikke personoplysningerne til markedsføringsmæssige formål eller videregiver oplysningerne til samarbejdspartnere.
 • Vi behandler kun personoplysningerne i EU/EØS-landene.

Billeder og videoer
Hvis du deltager i vores events og arrangementer, kan vi optage og dokumentere dette i form af billeder og videooptagelser for at forevige nogle af de gode minder.

Offentliggørelse af billeder/videoer på internettet af genkendelige personer betragtes som behandling af personlige oplysninger. Det betyder, at selve offentliggørelsen derfor er omfattet af databeskyttelseslovens bestemmelser, og derfor som udgangspunkt ikke må offentliggøres uden samtykke.

Der skelnes mellem to typer af billeder/videoer; situation og portræt. Situationsbilleder/videoer kan offentliggøres uden samtykke, mens portrætbilleder/videoer kræver et samtykke.

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder/videoer, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en koncert eller et sportsevent.

NENT Group offentliggør kun harmløse situationsbilleder. Afgørende i forhold til en vurdering af materialets indhold er, om den/de personer der indgår i billeder/videoer ikke med rimelighed må føle sig krænket og udstillet, altså lægges vægt på at materialet vurderes som værende harmløst.

Modtager NENT Group indvendinger mod offentliggørelsen, vurderes det, om vi, af etiske grunde og i det omfang det er muligt, kan undlade at benytte og/eller fjerne materialet.

Portrætbilleder defineres som billeder/optagelser, hvor formålet er at afbillede en eller flere bestemte personer. Det kunne f.eks. være billede af en eller flere personers ansigter, hvor formålet og billedets indhold ikke viser én situation, men stiller skarpt på de 2 personer på billedet.

NENT Group offentliggør alene portrætbilleder/videoer på baggrund af dit samtykke.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte NENT Group via de oplysninger, som angives i forbindelse med, at du afgiver samtykket, eller via kontaktoplysningerne nederst i denne Privatlivspolitik.

Viasat
Hvis du er kunde hos Viasat, vil de nærmere vilkår for behandling af dine personoplysninger være beskrevet i Viasats privatlivspolitik, som kan findes her: https://www.viasat.dk/privatlivspolitik

Viaplay
Hvis du er kunde hos Viaplay, vil de nærmere vilkår for behandling af dine personoplysninger være beskrevet i Viaplays privatlivspolitik, som kan findes her: https://viaplay.dk/privacy

Viafree
Hvis du er bruger af Viafrees tjenester, vil de nærmere vilkår for behandling af dine personoplysninger være beskrevet i Viafrees privatlivspolitik, som kan findes her: https://www.viafree.dk/info/privatlivspolitik

Til toppen

Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?

Koncern overførsler
Vi kan videregive dine personoplysninger til andre selskaber inden for NENT Group koncernen, hvis det er nødvendigt til administrative formål eller for leveringen/eksekveringen af vores begivenheder, service eller tjenester til dig. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til selskaber inden for NENT Group koncernen til interessebaseret markedsføring. NENT Group koncernselskaber, der har adgang til dine personlige oplysninger, følger praksis i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Samarbejdsparterne, sponsorer og annoncører
Vi kan dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører, når du deltager i undersøgelser, begivenheder og konkurrencer, og når du giver samtykke til nyhedsbreve. Vi kan derudover også dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere og annoncører, men kun når du har anmodet om det, eller forudsat at du har samtykket dertil.

Vi kan også bruge aggregerede oplysninger til at overvåge brugen af vores Tjenester med henblik på at hjælpe os med at forbedre og udvikle vores Tjenester, og vi kan stille sådanne aggregerede oplysninger til rådighed til tredjepart, f.eks. indholdspartnere eller annoncører. Aggregerede oplysninger omfatter ikke personoplysninger og kan ikke knyttes til dig.

Tredjeparter til sikkerhedsmæssige eller andre legitime grunde
Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi med rimelighed mener, at offentliggørelse af sådanne personoplysninger er nødvendig:

 • For at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder stævninger, retskendelser, statslige anmodninger eller ransagningskendelser, eller på anden måde påkrævet af lovgivning;
 • For at beskytte vores rettigheder eller ejendom, eller vores kunders eller ansattes sikkerhed;
 • For at beskytte mod svigagtig, skadelig, misbrug, uautoriseret eller ulovlig brug af eller abonnement til vores Tjenester og for at beskytte vores netværk, Tjenester, enheder og brugere fra sådan brug;
 • For at fremme eller forsvare mod klager eller juridiske krav i retten, administrative sager og procedurer og lignende;
 • Som led i fusion og sammenlægning, forudsat at den potentielle køber eller sælger indvilliger i at respektere og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik;
 • Til eksterne revisorer og tilsynsmyndigheder.

Tredjepartsleverandører
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepartsleverandører med henblik på at hjælpe med os med at levere og forbedre vores Tjenester, f.eks. til marketingsbureauer og sociale medier til for markedsføring. Vi kan også bruge tredjepartsleverandører til at udføre tjenester for os som f.eks. at levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrænset til datalagring), behandle udsendelse af e-mails, at yde kundeservice, behandle forespørgsler fra kunder og udføre andre former for statistiske analyser. Ved udførelsen af disse tjenester kan tredjepartsleverandører have adgang til dine personoplysninger, men er kun autoriseret til at behandle dem udelukkende på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner.

Til toppen

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres til og opbevares på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), herunder destinationer der ikke er omfattet af en afgørelse truffet af Europa-Kommissionens om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger. Det kan deles med andre virksomheder inden for NENT Group, behandlet af medarbejdere, der arbejder for os eller for en af vores leverandører, der ligger uden for EØS. Sådant personale kan f.eks. være involveret i opfyldelsen af din forespørgsel og udførelsen af vores supporttjenester. Vi træffer alle rimelige, nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik, og har vedtaget passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eller en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der findes i slutningen af denne Privatlivspolitik.

Til toppen

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet ovenfor under “Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?”. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Men da vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, afhænge af omstændighederne. Vi vil som udgangspunkt gemme kontaktoplysninger (navn, titel og telefonnummer), så længe vi har et samarbejde.

Typisk gælder følgende slette-frister for yderligere personoplysninger, som du har afgivet til os:

 • Personoplysninger afgivet ved deltagelse i konkurrencer vil blive slettet, så snart konkurrencen er afsluttet.
 • Personoplysninger afgivet via samtykke ved tilmelding til nyhedsbrev vil blive opbevaret, så længe samtykket anses for at være gyldigt. Et samtykke vil som udgangspunkt blive slettet efter 12 måneder, med mindre det har været anvendt inden for de seneste 12 måneder.
 • Personoplysninger indsamlet til brug for en specifik begivenhed vil blive slettet, når begivenheden er afholdt; dog kan personoplysninger brugt i forbindelse med tilbagevendende begivenheder blive gemt, indtil den næstkommende begivenhed er blevet afholdt for at lette arbejdsgangen.
 • Hvis NENT Group modtager personoplysninger fra et castingbureau eller produktionsselskab i forbindelse med en casting til et af vores programmer, vil oplysningerne kun blive behandlet og opbevaret, så længe der findes et gyldigt samtykke fra dig.
 • Hvis NENT Group har personoplysninger i form af portrætbilleder, vil disse oplysninger kun blive behandlet og opbevaret, så længe der findes et gyldigt samtykke fra dig.

Til toppen

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Beskyttelse af dine personoplysninger er en prioritet for os. Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger.

Selvom vi arbejder hårdt for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Vi opretholder dog sikkerheds- og hændelsesplaner, herunder planer for håndtering af evt. brud på datasikkerheden, i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse for at håndtere dette rettidigt og begrænse enhver negativ effekt af en sådan hændelse.

Til toppen

Hvordan kan du få adgang til dine personoplysninger?

Vi forstår, at du til tider kan have brug for yderligere oplysninger fra os om dine personoplysninger, og hvordan de behandles, eller at du måske ønsker at opdatere eller rette de personoplysninger, du har givet os. Derfor har du blandt andet følgende rettigheder:

 • Ret til at få adgang til dine personoplysninger: du har ret til at få bekræftet af os, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og, i så fald, at få adgang til dine personoplysninger og informationen.
 • Ret til at få berigtiget personoplysninger: hvis du opdager, at personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få os til at til at korrigeret sådanne personoplysninger
 • Ret til at få slettet personoplysninger (retten til at blive glemt): under visse omstændigheder, f.eks. hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at anmode om og opnå sletning af dine personoplysninger fra os.
 • Ret til begrænsning af behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores legitime formål til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, indtil der er fundet en løsning.
 • Ret til at protestere mod behandling: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse, af grunde der vedrører din særlige situation, mod sådan behandling.
 • Ret til dataportabilitet: Hvis dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelsen af vores kontraktlige forhold, har du ret til at anmode om, at vi forsyner dig med dine personoplysninger på et maskinlæsbart format til transmission til en anden dataansvarlig.
 • Ret til at indgive klage til tilsynsmyndighed: Du har ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække et sådan samtykke tilbage når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen) ved at kontakte os.

Kontakt os venligst ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger for at foretage en anmodning i forbindelse med dine rettigheder. Vi bestræber os på at besvare din anmodning inden for 30 dage efter modtagelsen. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning inden for periode på 30 dage, vil vi give dig besked om dette, grunden til forsinkelsen, og hvornår vi forventer at være i stand til at opfylde din anmodning.

Til toppen

Ændringer til denne Privatlivspolitik

Vores Privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Derfor bør du sørge for at gennemgå den seneste version af denne politik regelmæssigt. Vi vil slå eventuelle ændringer af Privatlivspolitikken op på vores hjemmesider, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere fremtrædende meddelelse såsom via e-mail. Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Vi vil også holde tidligere versioner af denne Privatlivspolitik i et arkiv til din gennemgang.

Til toppen

Kontakt

Databeskyttelsesansvarlig for Nordic Entertainment Group Denmark A/S og tilhørende selskaber i Danmark, kan kontaktes via dprt@nentgroup.com

Vi tager gerne imod eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne Privatlivspolitik, som skal sendes til dprt@nentgroup.com

Vi er underlagt og bundet af Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 20116/679 af 27. april 2016 om databeskyttelse (”GDPR”), lov nr. 502 af 23. maj 2018 om behandling af personoplysninger (”databeskyttelsesloven”) og lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (”e-handelsloven”).

Til toppen

Versionering

Dato Version Ændringsbeskrivelse
29.10.2018 1.3 Ændring i listen af hjemmesider der hører under Nordic Entertainment Group Denmark A/S
25.10.2018 1.2 Tilføjelse af betingelser for deltagelse Hot Wheels konkurrencen.
19.06.2018 1.1 Ændring af firmanavn fra Modern Times Group til Nordic Entertainment Group.
25.05.2018 1.0

Til toppen